środa, 25 maja 2016

Projekotwanie sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Plot PCV na plot i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu oraz planowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji plot PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak proponowane ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz